-World HS & Tariff Index-
HOME   LOGIN   SIGN UP   CONTACT US  
Member Center

- HS Code en Tarief Inhoudsopgave -
Wereld Douane 'Harmonized System'

( Dutch Version )

.


◄ World Customs Harmonized System (HS) Code & Tariff Index ►

 SECTION I    AFDELING I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
 SECTION II    AFDELING II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
 SECTION III    AFDELING III - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
 SECTION IV    AFDELING IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
 SECTION V    AFDELING V - MINERALE PRODUCTEN
 SECTION VI    AFDELING VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN
 SECTION VII    AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
 SECTION VIII    AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
 SECTION IX    AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
 SECTION X    AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
 SECTION XI    AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
 SECTION XII    AFDELING XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
 SECTION XIII    AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
 SECTION XIV    AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
 SECTION XV    AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
 SECTION XVI    AFDELING XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
 SECTION XVII    AFDELING XVII - VERVOERMATERIEEL
 SECTION XVIII    AFDELING XVIII - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE I
 SECTION XIX    AFDELING XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
 SECTION XX    AFDELING XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
 SECTION XXI    AFDELING XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN


 SECTION I AFDELING I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
 Chapter 01    HOOFDSTUK 1 - LEVENDE DIEREN
 Chapter 02    HOODSTUK 2 - VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN
 Chapter 03    HOOFDSTUK 3 - VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
 Chapter 04    HOOFDSTUK 4 - MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
 Chapter 05    HOOFDSTUK 5 - ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN


 SECTION II AFDELING II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
 Chapter 06    HOOFDSTUK 6 - LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT
 Chapter 07    HOOFDSTUK 7 - GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN
 Chapter 08    HOOFDSTUK 8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN
 Chapter 09    HOOFDSTUK 9 - KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN
 Chapter 10    HOOFDSTUK 10 - GRANEN
 Chapter 11    HOOFDSTUK 11 - PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN
 Chapter 12    HOOFDSTUK 12 - OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER
 Chapter 13    HOOFDSTUK 13 - GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN
 Chapter 14    HOOFDSTUK 14 - STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN


 SECTION III AFDELING III - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
 Chapter 15    HOOFDSTUK 15 - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG


 SECTION IV AFDELING IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
 Chapter 16    HOOFDSTUK 16 - BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
 Chapter 17    HOOFDSTUK 17 - SUIKER EN SUIKERWERK
 Chapter 18    HOOFDSTUK 18 - CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN
 Chapter 19    HOOFDSTUK 19 - BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK
 Chapter 20    HOOFDSTUK 20 - BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN
 Chapter 21    HOOFDSTUK 21 - DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
 Chapter 22    HOOFDSTUK 22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN
 Chapter 23    HOOFDSTUK 23 - RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN
 Chapter 24    HOOFDSTUK 24 - TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN


 SECTION V AFDELING V - MINERALE PRODUCTEN
 Chapter 25    HOOFDSTUK 25 - ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT
 Chapter 26    HOOFDSTUK 26 - ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN
 Chapter 27    HOOFDSTUK 27 - MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS


 SECTION VI AFDELING VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN
 Chapter 28    HOOFDSTUK 28 - ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN
 Chapter 29    HOOFDSTUK 29 - ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN
 Chapter 30    HOOFDSTUK 30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
 Chapter 31    HOOFDSTUK 31 - MESTSTOFFEN
 Chapter 32    HOOFDSTUK 32 - LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT
 Chapter 33    HOOFDSTUK 33 - ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN
 Chapter 34    HOOFDSTUK 34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS
 Chapter 35    HOOFDSTUK 35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN
 Chapter 36    HOOFDSTUK 36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN
 Chapter 37    HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE
 Chapter 38    HOOFDSTUK 38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE


 SECTION VII AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
 Chapter 39    HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN
 Chapter 40    HOOFDSTUK 40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN


 SECTION VIII AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
 Chapter 41    HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER
 Chapter 42    HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
 Chapter 43    HOOFDSTUK 43 - PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT


 SECTION IX AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
 Chapter 44    HOOFDSTUK 44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN
 Chapter 45    HOOFDSTUK 45 - KURK EN KURKWAREN
 Chapter 46    HOOFDSTUK 46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK


 SECTION X AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
 Chapter 47    HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)
 Chapter 48    HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN
 Chapter 49    HOOFDSTUK 49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN


 SECTION XI AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
 Chapter 50    HOOFDSTUK 50 - ZIJDE
 Chapter 51    HOOFDSTUK 51 - WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN)
 Chapter 52    HOOFDSTUK 52 - KATOEN
 Chapter 53    HOOFDSTUK 53 - ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN
 Chapter 54    HOOFDSTUK 54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen
 Chapter 55    HOOFDSTUK 55 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS
 Chapter 56    HOOFDSTUK 56 - WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN
 Chapter 57    HOOFDSTUK 57 - TAPIJTEN
 Chapter 58    HOOFDSTUK 58 - SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK
 Chapter 59    HOOFDSTUK 59 - WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN
 Chapter 60    HOOFDSTUK 60 - BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK
 Chapter 61    HOOFDSTUK 61 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK
 Chapter 62    HOOFDSTUK 62 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK
 Chapter 63    HOOFDSTUK 63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN


 SECTION XII AFDELING XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
 Chapter 64    HOOFDSTUK 64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN
 Chapter 65    HOOFDSTUK 65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN
 Chapter 66    HOOFDSTUK 66 - PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
 Chapter 67    HOOFDSTUK 67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR


 SECTION XIII AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
 Chapter 68    HOOFDSTUK 68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN
 Chapter 69    HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN
 Chapter 70    HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK


 SECTION XIV AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
 Chapter 71    HOOFDSTUK 71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN


 SECTION XV AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
 Chapter 72    HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL
 Chapter 73    HOOFDSTUK 73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL
 Chapter 74    HOOFDSTUK 74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER
 Chapter 75    HOOFDSTUK 75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL
 Chapter 76    HOOFDSTUK 76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM
 Chapter 78    HOOFDSTUK 78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD
 Chapter 79    HOOFDSTUK 79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK
 Chapter 80    HOOFDSTUK 80 - TIN EN WERKEN VAN TIN
 Chapter 81    HOOFDSTUK 81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN
 Chapter 82    HOOFDSTUK 82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL
 Chapter 83    HOOFDSTUK 83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN


 SECTION XVI AFDELING XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
 Chapter 84    HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
 Chapter 85    HOOFDSTUK 85 - ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHO


 SECTION XVII AFDELING XVII - VERVOERMATERIEEL
 Chapter 86    HOOFDSTUK 86 - ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER
 Chapter 87    HOOFDSTUK 87 - AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
 Chapter 88    HOOFDSTUK 88 - LUCHTVAART EN RUIMTEVAART
 Chapter 89    HOOFDSTUK 89 - SCHEEPVAART


 SECTION XVIII AFDELING XVIII - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE I
 Chapter 90    HOOFDSTUK 90 - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INS
 Chapter 91    HOOFDSTUK 91 - UURWERKEN
 Chapter 92    HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN


 SECTION XIX AFDELING XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
 Chapter 93    HOOFDSTUK 93 - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN


 SECTION XX AFDELING XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
 Chapter 94    HOOFDSTUK 94 - MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; G
 Chapter 95    HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
 Chapter 96    HOOFDSTUK 96 - DIVERSE WERKEN


 SECTION XXI AFDELING XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN
 Chapter 97    HOOFDSTUK 97 - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN